Miljöpolicy

Kärltvättarn i Väst AB kan genom sin verksamhet, på ett avgörande sätt bidra till förbättringar inom detta miljöområde.Miljön kan hållas på en sådan nivå att arbetsplatsen kommer att upplevas som attraktiv vad gäller arbetsmiljön. För att på ett konstruktivt sätt bidra till en total miljöförbättring följer KIVAB sin miljöpolicy.

Detta innebär att:

  • Vi väljer endast leverantörer som har en genomarbetad miljödeklaration av sina produkter.
  • Vi undviker användning av produkter som innehåller kända hälso- och miljövådliga substanser.
  • Eftersom vår verksamhet bygger på att objekten saneras på plats är vi mycket noggranna med att samordna uppdragen så att antalet transporter minimeras.

Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot yttre miljön.

Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.

Descargar musica